Туслах цэс

Онцлох брэнд

Сан техникийн материал

ОНЦГОЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Халаалтын зуух

Хөдөө орон нутагт дэд бүтцийн асуудлыг цогц байдлаар шийдвэрлэнэ. Халаалтын зуухыг суурилуулж дулааны асуудлыг шийдвэрлэж хэрэглээний халуун хүйтэн усаар хангаж, бохирын асуудлыг шийднэ.