Туслах цэс

Онцлох брэнд

Замын бусад механизм

ОНЦГОЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН

МS25 Усны машин

Жин-16500кг Устай үеипн жин-41500кг Хурд-65км ц Усны хэмжээ-25м3 Хэмжээ-9460-2558-3533 Хүчин чадал-250кВ

Юнивэрсал B877

Жин-8500кг Шанаганы багтаамж-0,6-0,8м3 Хэмжээ-5899-2350-3650мм Сумны сунах хэмжээ-5340мм Ухах гүн -4327 Өргөх өндөр-2716мм Чадал-74,5кв